Projekt

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) koło w Nidzicy kieruje swoje działania do dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W skład placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie wchodzi m.in. Ośrodek Wczesnej Interwencji, Niepubliczne Przedszkole Specjalne, Zakład Aktywności Zawodowej oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW). Współpracę z PSONI rozpoczęliśmy w 2022 roku sfinansowaniem projektu i budowy integracyjnego placu zabaw.

Podopieczni Ośrodka, który jest przeznaczony dla osób w wieku od urodzenia do 25. roku życia,  wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej dostosowanej do ich stanu psychofizycznego. Placówka umożliwia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Zapewnia też podopiecznym wiele różnych form wsparcia, m.in. zajęcia z psychologiem, logopedą, terapię widzenia, terapię Integracji Sensorycznej, rehabilitację, dogoterapię, hipoterapię i terapię zajęciową.

W maju organizowany jest wyjazd podopiecznych OREW do Krynicy Morskiej. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji w wypoczynku udział będą mogli wziąć również rodzice i rodzeństwo wychowanków, dla których pokrycie kosztów wyjazdu byłoby niemożliwe, ze względu na trudną sytuację finansową. Pilotażowa edycja projektu obejmuje wyjazd 15 rodziców i 5 rodzeństwa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Możliwość udziału rodzin podopiecznych w wyjeździe odpowiada na ich potrzebę odpoczynku od codziennych wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć zapewniając opiekę dziecku z niepełnosprawnością. Daje również szansę na miłe spędzenie czasu z dziećmi, które rozwijają się prawidłowo i czasami doświadczają deficytu kontaktu z rodzicami, którzy muszą poświęcać dużo czasu na wsparcie dziecka z niepełnosprawnością.

Program wyjazdu będzie obejmował warsztaty psychoedukacyjne i zabawy integracyjne, a także czas wolny na wzmacnianie relacji rodzinnych. Spotkania w szerszej grupie rodziców będą okazją do wymiany doświadczeń oraz skorzystania z wzajemnego wsparcia. Dla uczestników przewidziano różne formy aktywnego wypoczynku i wycieczki po okolicy.

Partner

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

Cel projektu

Wsparcie rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz wzmocnienie ich relacji rodzinnych.

Czas trwania projektu

Od 6 do 13 maja 2023 roku.

Beneficjenci

Rodzice i rodzeństwo podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, prowadzonego przez PSONI w Nidzicy.

Koszt projektu

20 000 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Nowy projekt z PSONI – zielona szkoła dla całych rodzin

Codzienne życie rodzin osób z niepełnosprawnościami wiążę się z wieloma wyzwaniami – rodzicom często brakuje sił i czasu dla siebie,…

Inne projekty z tym partnerem

Integracyjny plac zabaw przy placówkach edukacyjnych PSONI Koło w Nidzicy

Budowa integracyjnego placu zabaw przy placówkach edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Nidzicy została

Integracyjny plac zabaw i siłownia plenerowa przy PSONI Koło w Miechowie

Budowa integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, prowadzonym przez PSONI

Przewiń do góry