04 stycznia 2023

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Gdańsku jest trzecią, obok warszawskiej i głogowskiej, wspieraną przez nas placówką, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci Centrów Pomocy Dzieciom. Placówka w Gdańsku, prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę umożliwia dzieciom – ofiarom różnych przestępstw (zwłaszcza przemocy w rodzinie) oraz ich niekrzywdzącym opiekunom korzystanie z bezpłatnego wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego i psychiatrycznego oraz pomocy prawnej, a także uczestniczenie w przyjaznych przesłuchaniach.

W ramach finansowania FDJ w gdańskim CPD zostanie udzielonych 475 konsultacji psychologicznych i terapeutycznych dla 18 dzieci oraz 25 osób dorosłych, a 28 osób będzie mogło skorzystać z grupowych form wsparcia. Fundacja dofinansowuje również superwizje dla pracowników merytorycznych Centrum oraz organizowaną przez nich konferencję.

Całkowity koszt projektu wynosi 257 860,00 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top