03 stycznia 2023

Program Umacniania Rodziny (PUR) w Koszalinie to jeden z dwóch, współfinansowanych przez nas kompleksowych programów wsparcia rodzin zagrożonych rozpadem, realizowanych przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Od stycznia 2023 roku projekt jest kontynuowany w rozszerzonym zakresie terytorialnym – obejmuje również działania w sąsiedniej Gminie Świeszyno, w szczególności zajęcia świetlicowe dla dzieci w ramach Placówki Wsparcia Dziennego, a także pracę z ich rodzicami.

W ramach dofinansowania FDJ odbędzie się m.in. około 900 godzin konsultacji w środowisku domowym i siedzibie PUR (wychowawców, asystenta rodziny, pracownika zarządzającego przypadkiem), a 35 dzieci będzie uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych (niemal 1 000 godzin zajęć). Łącznie pomoc otrzyma 256 osób.

Całkowity koszt projektu wynosi 440 283,38 zł.

Więcej przeczytasz o nim tutaj.

Scroll to Top