Projekt

Współpracę z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej (WCEE) rozpoczęliśmy w 2022 roku. Organizacja, powstała w 1997 roku, jest związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz środowiska naturalnego oraz edukacji przyrodniczej. WCEE działa na rzecz wzmocnienia świadomości ekologicznej oraz postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach współpracy z organizacją FDJ współfinansuje realizację konkursu „Zielone miejsce”, skierowanego do przedszkoli, szkół, kół gospodyń wiejskich, domów pomocy społecznej, klubów seniora oraz uniwersytetów ludowych i III wieku. Wywodzące się z tych instytucji grupy zorganizowane uczestniczą w warsztatach ekologiczno-przyrodniczych, przygotowujących do stworzenia koncepcji „Zielonego miejsca” w ich najbliższym otoczeniu. Tematyka zajęć obejmuje m.in. historię ogrodów, rodzaje roślin ogrodowych i ich znaczenie dla przyrody oraz przykłady ogrodów przyjaznych dla ptaków i owadów. Od 2023 roku FDJ finansuje również przeprowadzane przez WCEE warsztaty dot. zrównoważonego rozwoju skierowane do dzieci i młodzieży.

W ostatniej, zakończonej edycji projektu, która trwała od lutego 2023 roku do stycznia 2024 roku, sfinansowaliśmy kolejny Konkurs „Zielone miejsce”. Jako etap przygotowań do Konkursu, odbyły się 3 dwugodzinne warsztaty dla opiekunów grup zorganizowanych. Każda ze zgłoszonych 15 grup wzięła również udział w 2 dwugodzinnych warsztatach dotyczących m.in. właściwej pielęgnacji ogrodu w poszczególnych porach roku. Podczas zajęć wiosennych uczestnicy sadzili rośliny miododajne i owocujące, a jesienią montowali karmniki. Wzięły w nich udział 254 osoby. Wszystkie zgłoszone grupy przygotowały projekty wymarzonych „Zielonych miejsc”, które chciałyby stworzyć w swojej najbliższej okolicy. Komisja konkursowa wybrała 11 najciekawszych pomysłów, a ich autorom przyznała nagrody i wyróżnienia w postaci roślin. Dodatkowo FDJ sfinansowała przeprowadzenie 70 dwugodzinnych warsztatów dot. zrównoważonego rozwoju, w których wzięło udział 1191 dzieci z oddziałów 0 (przedszkolnych i szkolnych), szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Od lutego 2024 roku wsparcie finansowe dla Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej jest kontynuowane w oparciu o umowę 3-letnią (do stycznia 2027 roku). W tym okresie FDJ sfinansuje 315 warsztatów dot. zrównoważonego rozwoju dla minimum 6 000 dzieci z grup przedszkolnych oraz szkół podstawowych i średnich, jak również wychowanków świetlic środowiskowych. W ramach projektu „Obudź w sobie ekologa” odbędą się kolejne 3 edycje Konkursu „Zielone miejsce” dla 60 grup zorganizowanych. 1 000 uczestników, wywodzących się m.in. z przedszkoli, szkół, kół gospodyń wiejskich, domów pomocy społecznej, domów dziecka, klubów seniora oraz uniwersytetów ludowych i III wieku weźmie udział warsztatach dotyczących małej retencji oraz wody w ogrodzie przyjaznym ptakom i owadom. Powstanie 36 „Zielonych miejsc”.

 

Partner

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Cel projektu

Utworzenie Zielonych miejsc oraz wykształcenie w uczestnikach projektu umiejętności współpracy i dbałości o środowisko.

Czas trwania projektu

Od kwietnia 2022 roku do stycznia 2027 roku.

Beneficjenci

Grupy zorganizowane zgłoszone do udziału w projekcie (dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci ze szkół podstawowych/ponadpodstawowych i ze świetlic środowiskowych, członkinie kół gospodyń wiejskich, seniorzy z domów pomocy społecznej) oraz ich opiekunowie (m.in. nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy placówek, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich).

Koszt projektu

Od lutego 2024 roku do stycznia 2027 roku – 180 000 PLN
Od lutego 2023 roku do stycznia 2024 roku – 44 000 PLN
Od kwietnia do października 2022 roku – 28 999,97 PLN

Razem w latach 2022-2027 – 252 999,97 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

3-letni projekt z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej!

Od 2022 roku współfinansujemy edukację ekologiczną, realizowaną przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej (WCEE) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W tej edycji…

Druga edycja projektu Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (WCEE)

W lutym 2023 roku rozpoczął się projekt „Obudź w sobie ekologa” Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, realizowany na terenie wybranych powiatów…

Rozpoczynamy współpracę z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej

Z radością informujemy, że 1 kwietnia 2022 r. nawiązaliśmy współpracę z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej (WCEE). Organizacja działa od 25…

Powstało 11 „Zielonych miejsc” w ramach 2 edycji projektu Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej!

W styczniu 2024 roku zakończył się roczny projekt „Obudź w sobie ekologa” Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (WCEE), na realizację którego…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top