Projekt

Stworzenie integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy nowo powstałym Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim, prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Miechowie. Placówka oferuje pomoc dzieciom, młodzieży oraz dorosłym z różnego rodzaju niepełnosprawnościami (m.in. niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu) oraz z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym. W Centrum prowadzony jest m.in. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) z oddziałami przedszkolnymi, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci, Poradnia Psychologiczna Dziecięca oraz Poradnia Logopedyczna. W działaniach prowadzonych przez Centrum będzie regularnie uczestniczyć około 740 osób. Z placu zabaw oraz siłowni plenerowej korzystają przede wszystkim podopieczni OREW w wieku od 3. do 25. roku życia, odbiorcy pozostałych form wsparcia i terapii, a także osoby, nie będące pod opieką Centrum.

Plac zabaw i siłownia, zajmujące teren o powierzchni 1 114 m2, zostały zaplanowane w sposób uwzględniający potrzeby zarówno najmłodszych jak i dorosłych podopiecznych Centrum. Wyposażono je w urządzenia uwzględniające trudności w poruszaniu się (integracyjny zestaw ze zjeżdżalnią i karuzela, huśtawka z bezpiecznym siedziskiem), zapewniające odpowiednią stymulację zmysłów (m.in. dotyku, równowagi), a jednocześnie nie dostarczające zbyt silnych bodźców (np. wzrokowych). Wszystkie te czynniki zostały szczegółowo przeanalizowane z pracownikami Centrum, którzy postrzegają plac zabaw nie tylko jako przestrzeń do rekreacji, ale również wspierania procesu terapii podopiecznych. Na placu zabaw znajdują się również miejsca do odpoczynku i spożywania posiłków w przerwach od aktywności (np. altana z siedziskiem i stołem).

Partner

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

Cel projektu

Stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni, umożliwiającej zabawę oraz aktywne spędzanie czasu wolnego przez podopiecznych Centrum.

Czas trwania projektu

Od kwietnia do sierpnia 2022 roku

Beneficjenci

Podopieczni Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim.

Koszt projektu

417 032,73 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Zakończenie budowy placu zabaw w Strzeżowie Drugim

5 sierpnia dokonaliśmy odbioru końcowego integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej w Strzeżowie Drugim, koło Miechowa (województwo małopolskie). Budowa została…

Budujemy kolejny integracyjny plac zabaw

Niebawem rozpoczniemy budowę placu zabaw przy nowo powstałym Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin w Strzeżowie Drugim…

Inne projekty z tym partnerem

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Żorach

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Ośrodku Wczesnej Interwencji, prowadzonych przez PSONI Koło w Żorach została zrealizowana w

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Cieszynie

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Niepublicznych Placówek Rehabilitacyjno-Oświatowych, prowadzonych przez PSONI Koło w Cieszynie, została zrealizowana w czerwcu 2023

Szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko – zielona szkoła

W maju 2023 roku Fundacja Drzewo i Jutro sfinansowała udział rodziców i rodzeństwa podopiecznych PSONI koło w Nidzicy w wyjeździe

Integracyjny plac zabaw przy placówkach edukacyjnych PSONI Koło w Nidzicy

Budowa integracyjnego placu zabaw przy placówkach edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Nidzicy została

Scroll to Top