Projekt

W 2023 roku nawiązaliśmy współpracę z Karkonoskim Parkiem Narodowym (KPN) z siedzibą w Jeleniej Górze. W ramach projektu „Serce dla przyrody z Karkonoskim Parkiem Narodowym” zostało przeprowadzone 57 warsztatów edukacyjnych, w których udział wzięło 1131 uczniów i uczennic szkół podstawowych. Zajęcia dotyczyły  zarówno przyrody ożywionej – roślin i zwierząt, które można spotkać na terenie Parku, jak i nieożywionej – ze szczególnym uwzględnieniem walorów geologicznych Sudetów, a także powiązań przyrody nieożywionej z ekosystemem oraz jej wartości jako dziedzictwa przyrodniczego. Uczniowie poszerzali także swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.

Warsztaty zaplanowano na terenie trzech ośrodków edukacyjnych: Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego KPN „Pałac Sobieszów” w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie oraz Centrum Edukacyjnego „Domek Laboranta” w Karpaczu.  Aby poszerzyć zasięg oddziaływania projektu i umożliwić dojazd do miejsc realizacji warsztatów, dla szkół zgłaszających taką potrzebę, został zorganizowany transport autokarowy, sfinansowany z darowizny FDJ.

Celem warsztatów było kształtowanie świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za przyrodę i stan środowiska naturalnego oraz  dostarczanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, ich roli i zastosowaniu w codziennym życiu. Dodatkowo, poznawanie   dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego regionu Karkonoszy wzmacnia w uczniach, mieszkających w bezpośredniej okolicy Parku Narodowego, poczucie tożsamości regionalnej.

Partner

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

Cel projektu

Edukacja ekologiczna dla uczniów szkól podstawowych  z regionu Karkonoskiego Parku Narodowego.

Czas trwania projektu

Od kwietnia do października 2023 roku.

Beneficjenci

1131 uczniów i uczennic ze szkół podstawowych z terenu powiatu karkonoskiego oraz miasta Jelenia Góra.

Koszt projektu

30 379,87 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Rozpoczynamy współpracę z Karkonoskim Parkiem Narodowym!

W kwietniu 2023 roku rozpoczęliśmy projekt z Karkonoskim Parkiem Narodowym, który od 1959 roku działa na rzecz zachowania bioróżnorodności biologicznej…

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Scroll to Top