Projekt

Wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie. W ramach projektu beneficjenci – mamy i ich dzieci z krajów kaukaskich i z Ukrainy otrzymywały wsparcie grupowe w formie warsztatów umiejętności wychowawczych dla mam oraz warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci młodszych i nastolatków. Rodziny uczestniczące w projekcie otrzymywały również wsparcie socjalno-bytowe.

Partner

Dajemy Dzieciom Siłę

Cel projektu

Wsparcie rodzin cudzoziemskich mających za sobą doświadczenie przemocy poprzez:
– podniesienie świadomości i kompetencji mam na temat różnych metod wychowawczych i ich konsekwencji dla rozwoju dziecka oraz dostarczenie im wiedzy i umiejętności w obszarze trudności komunikacyjnych z dzieckiem oraz radzenia sobie z jego trudnymi zachowaniami,
– uczenie dzieci rozpoznawania własnych emocji i sposobów radzenia sobie z nimi, a także rozpoznawania emocji i intencji innych osób oraz skutecznego komunikowania się z rodzicami i otoczeniem.

Czas trwania projektu

Od maja 2018 roku do kwietnia 2019 roku.

Beneficjenci

Dzieci i ich mamy z krajów kaukaskich oraz z Ukrainy, pochodzące z rodzin doświadczonych przemocą.

Koszt projektu

50 600 PLN

Galeria zdjęć

Inne projekty z tym partnerem

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży FDDS

Wspieramy jedyny w Polsce bezpłatny telefon zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży szukających pomocy w bardzo trudnych, często krytycznych

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku

Wspieramy Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, w którym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Warszawie

Wspieramy program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich najbliższym realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Centrum Pomocy Dzieciom w

Przewiń do góry