Projekt

Fundacja Drzewo i Jutro od 2017 roku wspiera finansowo działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), która chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i wykorzystywania seksualnego. Poza Telefonem Zaufania, FFDS prowadzi Poradnię dla Rodziców Latarnia Morska, 3 Centra Pomocy Dzieciom (w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim) oraz koordynuje sieć CPD w Polsce.  Wspiera rodziców oraz opiekunów w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i wychowawczych i organizuje szkolenia i konferencje dla profesjonalistów na temat profilaktyki wykorzystywania dzieci i ochrony ich przed krzywdzeniem.

Infolinia jest obsługiwana przez wykwalifikowanych konsultantów oraz wolontariuszy, przygotowanych do rozmowy z młodymi ludźmi o ich problemach i udzielania porad w sytuacjach kryzysowych. Zakres działania Telefonu Zaufania obejmuje również podejmowanie interwencji – wraz z odpowiednimi służbami – w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kontaktujących się osób.

Młodym ludziom niekiedy trudno dzielić się swoimi przeżyciami z osobami z najbliższego otoczenia. Często nie mają wokół siebie dorosłych, którzy wzbudzają zaufanie i okazują wspierającą postawę. W takich sytuacjach dzieci i młodzież czują się osamotnieni i bezradni, niejednokrotnie poszukują pomocy poza domem. Telefon Zaufania odpowiada na taką potrzebę anonimowego i bezpłatnego kontaktu, a statystyki dotyczące ilości i rodzaju zgłoszeń wskazują na stały wzrost zapotrzebowania na tę formę wsparcia.

Od początku funkcjonowania infolinii w roku 2008 przeprowadzono ponad 1,4 miliona rozmów telefonicznych i odpowiedziano ponad 90 tysięcy wiadomości online od dzieci i młodzieży, podjęto również ponad 4 tysiące interwencji w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

W ramach optymalizowania pracy Zespołu Telefonu Zaufania i dostosowywania oferty pomocowej do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb beneficjentów, jesienią 2023 FDDS wprowadziła nowe narzędzie komunikacji – czat (https://116111.pl/) oraz wdrożyło nowoczesne multicontact center, które usprawniło pracę konsultantów w trakcie dyżuru i umożliwiło obsługę wszystkich przychodzących kontaktów we wszystkich kanałach komunikacyjnych – w jednym narzędziu.

W okresie 01.03.2023 – 29.02.2024 konsultanci Telefonu udzielili wsparcia 50.697 dzieciom w kontakcie telefonicznym, a w kontakcie tekstowym: 7 637 dzieciom – na nowo otwartym czacie oraz 3 621 dzieciom – drogą mailową. Najczęściej poruszane przez dzwoniące i piszące dzieci tematy dotyczyły: zdrowia psychicznego, relacji rówieśniczych i przemocy. Podjęto też 852 interwencje ratujące zdrowie i życie dzieci i młodzieży (ich liczba z roku na rok, niestety, rośnie).

Z przekazanych przez FDJ w latach 2023/24 środków sfinansowano 6515 godzin pracy konsultantów Telefonu oraz 16 godzin szkoleń merytorycznych i 12 godzin superwizji dla Zespołu Telefonu oraz szkolenia wewnętrzne pracowników (wdrażanie do nowych ról). Współfinansowano również koszt koordynacji, administracji i promocji działań Telefonu oraz remontu pomieszczeń Call Center.

Partner

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Cel projektu

Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej i w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałanie problemom społecznym (przemoc w rodzinie i grupie rówieśniczej, uzależnienia).

Czas trwania projektu

Od sierpnia 2017 roku do lutego 2024 roku.

Beneficjenci

  • Dzieci i młodzież korzystający z telefonicznych i internetowych porad specjalistów z Telefonu Zaufania;
  • Konsultanci Telefonu Zaufania.

Koszt projektu

Od marca 2023 roku do lutego 2024 roku – 600 000 PLN
Od marca 2022 roku do lutego 2023 roku – 500 000 PLN
Od lutego 2021 roku do lutego 2022 roku – 400 000 PLN
Od stycznia do grudnia 2020 roku – 400 000 PLN
Od stycznia do grudnia 2019 roku – 400 000 PLN
Od stycznia do grudnia 2018 roku – 345 000 PLN
Od sierpnia do grudnia 2017 roku – 300 000 PLN

Łącznie w latach 2017-2024 – 2 945 000 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Zakończyła się siódma edycja projektu wsparcia Telefonu Zaufania FDDS

Fundacja Drzewo i Jutro współfinansuje działania Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży FDDS od ośmiu lat. W ramach ostatnio zakończonej…

Siódma edycja projektu wspierającego Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

W marcu rozpoczynamy współfinansowanie kolejnej edycji projektu Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Infolinia…

Szósty rok współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

W 2022 roku rozpoczęliśmy kolejne edycje trzech projektów realizowanych we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę: Centrum Pomocy Dzieciom w…

Za nami piąty rok współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

W tym roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) – jedna z naszych pierwszych organizacji partnerskich – obchodzi 30-lecie działalności. W…

Inne projekty z tym partnerem

Wsparcie rodzin cudzoziemskich FDDS

W latach 2018-2019 finansowaliśmy wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu mamy

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku

Wspieramy Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, w którym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Warszawie

Wspieramy program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich najbliższym realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Centrum Pomocy Dzieciom w

Scroll to Top