Projekt

Fundacja Drzewo i Jutro od 2017 roku wspiera finansowo działanie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS), która chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomaga tym, które doświadczyły przemocy psychicznej, fizycznej i wykorzystywania seksualnego. Poza Telefonem Zaufania, FFDS prowadzi Centrum Dziecka i Rodziny, 3 Centra Pomocy Dzieciom (w Warszawie, Gdańsku i Starogardzie Gdańskim) oraz koordynuje sieć CPD w Polsce.  Wspiera rodziców oraz opiekunów w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich i wychowawczych i organizuje szkolenia i konferencje dla profesjonalistów na temat profilaktyki wykorzystywania dzieci i ochrony ich przed krzywdzeniem.

Infolinia jest obsługiwana przez wykwalifikowanych konsultantów oraz wolontariuszy, przygotowanych do rozmowy z młodymi ludźmi o ich problemach i udzielania porad w sytuacjach kryzysowych. Zakres działania Telefonu Zaufania obejmuje również podejmowanie interwencji – wraz z odpowiednimi służbami – w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kontaktujących się osób.

Młodym ludziom niekiedy trudno dzielić się swoimi przeżyciami z osobami z najbliższego otoczenia. Często nie mają wokół siebie dorosłych, którzy wzbudzają zaufanie i okazują wspierającą postawę. W takich sytuacjach dzieci i młodzież czują się osamotnieni i bezradni, niejednokrotnie poszukują pomocy poza domem. Telefon Zaufania odpowiada na taką potrzebę anonimowego i bezpłatnego kontaktu, a statystyki dotyczące ilości i rodzaju zgłoszeń wskazują na stały wzrost zapotrzebowania na tę formę wsparcia.

Od początku funkcjonowania infolinii w roku 2008 przeprowadzono niemal 1,4 miliona rozmów telefonicznych i odpowiedziano na 85,6 tys. wiadomości online od dzieci i młodzieży, podjęto również około 3,3 tys. interwencji w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

Od marca 2021 roku do lutego 2022 roku przeprowadzono 58 293 rozmów telefonicznych oraz odpowiedziano na 9 104 wiadomości. Podjęto również 801 interwencji (niestety liczba interwencji co roku wzrasta). Przekazane przez nas środki pokrywają m.in. część wynagrodzeń konsultantów (aktualnie funkcjonuje 6 stanowisk w ciągu dnia oraz 3 stanowiska w nocy), szkolenia dla wolontariuszy oraz superwizje całego zespołu.

Telefon Zaufania okazał się bardzo potrzebną formą wsparcia w 2020 roku, podczas izolacji spowodowanej pandemią. Zespołowi udało się dostosować do nowych okoliczności i utrzymać ciągłość pracy infolinii. W czasie pandemii obniżenie nastroju lub depresja u dzieci i młodzieży stanowią szczególnie poważny problem, ze względu na ograniczony lub utrudniony dostęp do pomocy specjalistycznej. Dane przytaczane przez zespół Telefonu Zaufania mogą świadczyć o tym, że sytuacja psychologiczna części dzieci pogorszyła się w czasie pandemii. W trakcie pierwszych miesięcy jej trwania, czyli w marcu i kwietniu, odnotowano prawie dwukrotny wzrost liczby interwencji ratujących zdrowie lub życie, w porównaniu z tym samym okresem w 2019 roku (w marcu podjęto ich 80, co stanowi największą miesięczną liczbę od początku działalności Telefonu Zaufania). W tym czasie najczęściej zgłaszane trudności dotyczyły zdrowia psychicznego i psychospołecznego: niepokoju, którego doświadczają dzieci w związku z obawą o zdrowie swoje i bliskich osób, napięcia wynikającego z natłoku negatywnych informacji oraz obniżenia nastroju spowodowanego ograniczeniami w pandemii. Młode osoby często opowiadały również o konfliktach z członkami rodziny oraz trudnościach w podtrzymywaniu kontaktu z rówieśnikami. W trakcie trwania epidemii forma kontaktu online stała się bardziej popularna, co wielokrotnie uzasadniano brakiem warunków do spokojnej i dyskretnej rozmowy o swoich trudnościach.

Fundacja Drzewo i Jutro, poza wsparciem codziennego funkcjonowania Telefonu Zaufania, dofinansowuje również rozwój zawodowy konsultantów – w 2019 roku przekazała środki w kwocie 8 240,00 zł na szkolenie mindfulness, a w 2020 i 2021 roku na kurs I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, których koszt wyniósł 51 000 zł.

Partner

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Cel projektu

Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej i w sytuacjach kryzysowych oraz przeciwdziałanie problemom społecznym (przemoc w rodzinie i grupie rówieśniczej, uzależnienia).

Czas trwania projektu

Od sierpnia 2017 roku do lutego 2024 roku.

Beneficjenci

  • Dzieci i młodzież korzystający z telefonicznych i internetowych porad specjalistów z Telefonu Zaufania;
  • Konsultanci Telefonu Zaufania.

Koszt projektu

Od marca 2023 roku do lutego 2024 roku – 600 000 PLN
Od marca 2022 roku do lutego 2023 roku – 500 000 PLN
Od lutego 2021 roku do lutego 2022 roku – 400 000 PLN
Od stycznia do grudnia 2020 roku – 400 000 PLN
Od stycznia do grudnia 2019 roku – 400 000 PLN
Od stycznia do grudnia 2018 roku – 345 000 PLN
Od sierpnia do grudnia 2017 roku – 300 000 PLN

Łącznie w latach 2017-2024 – 2 945 000 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Siódma edycja projektu wspierającego Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

W marcu rozpoczynamy współfinansowanie kolejnej edycji projektu Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Infolinia…

Szósty rok współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

W 2022 roku rozpoczęliśmy kolejne edycje trzech projektów realizowanych we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę: Centrum Pomocy Dzieciom w…

Za nami piąty rok współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

W tym roku Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) – jedna z naszych pierwszych organizacji partnerskich – obchodzi 30-lecie działalności. W…

Inne projekty z tym partnerem

Wsparcie rodzin cudzoziemskich FDDS

W latach 2018-2019 finansowaliśmy wsparcie dla rodzin cudzoziemskich doświadczonych przemocą oferowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu mamy

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Gdańsku

Wspieramy Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku, w którym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę realizuje program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich

Centrum Pomocy Dzieciom FDDS w Warszawie

Wspieramy program profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym i ich najbliższym realizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w Centrum Pomocy Dzieciom w

Scroll to Top