Projekt

W 2021 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Organizacja od 2001 roku działa na rzecz przeciwdziałania wszelkim rodzajom przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaga dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.  Od marca 2022 roku wsparciem obejmuje również dzieci – uchodźców wojennych z Ukrainy. W ramach projektu zostały zorganizowane półkolonie dla 59 ukraińskich dzieci w wieku 6-18 lat, które przybyły do Głogowa i okolicznych miejscowości. Z darowizny Fundacji Drzewo i Jutro zostało sfinansowane wyżywienie dla uczestników (obiad, przekąski, owoce i napoje).

Zajęcia odbywały się w godzinach 11:00-16:00, od 4 do 8 lipca 2022 r. Uczestnicy byli pod opieką wolontariuszy i stażystki Stowarzyszenia. Do prowadzenia zajęć zostali także zaangażowani ukraińscy wolontariusze. W ramach półkolonii dzieci brały udział w zabawach, konkursach (głównie outdoorowych), prowadzonych metodami aktywizującymi. W tym czasie dla matek i opiekunów dzieci miały miejsce spotkania tematyczne prowadzone przez wolontariuszy z USA. Dotyczyły one rozwiązywania trudnych sytuacji i podejmowania wyzwań. Wśród aktywności skierowanych do opiekunów znalazły się także zajęcia artystyczne (robienie biżuterii, prace w papierze).

Udział w półkoloniach letnich ułatwił dzieciom aklimatyzację w lokalnym środowisku, wzmocnił poczucie bezpieczeństwa i pozwolił na zredukowanie stresu wynikającego z sytuacji w Ukrainie. Zakładanym efektem długofalowym był także wzrost ich kompetencji językowych, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania w grupach rówieśniczych.

Partner

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Cel projektu

Podniesienie jakości działań na rzecz dzieci-uchodźców wojennych z Ukrainy, przebywających na terenie powiatu głogowskiego oraz ich zintegrowanie poprzez zorganizowanie czasu wolnego (półkolonii) podczas wakacji.

Czas trwania projektu

Od czerwca do lipca 2022 roku.

Beneficjenci

59 dzieci/młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, pochodzenia ukraińskiego, którzy przybyli do Głogowa/gmin powiatu głogowskiego po wybuchu wojny w Ukrainie.

Koszt projektu

7 000 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Wakacje 2022

Zakończyły się wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowane przez naszą Fundacje. W tym roku z różnych…

Wspieramy organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

Rozpoczęliśmy kolejny projekt ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” z Głogowa, w ramach którego w dniach 4-8 lipca 2022…

Inne projekty z tym partnerem

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa w Głogowie

Wspieramy Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, prowadzone przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, które zapewnia kompleksową i specjalistyczną pomoc

Scroll to Top