Projekt

W 2021 roku rozpoczęliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Organizacja od 2001 roku działa na rzecz przeciwdziałania wszelkim rodzajom przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaga dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. W ramach współpracy FDJ przekazuje środki na działalność Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Głogowie, prowadzonego przez Stowarzyszenie od 2018 roku. Podobnie jak współfinansowane przez nas Centra Pomocy Dzieciom w Gdańsku i Warszawie, głogowskie CPD wspiera dzieci oraz ich rodziców/opiekunów poprzez interdyscyplinarną diagnozę i interwencję. Placówka zapewnia kompleksową i specjalistyczną pomoc dzieciom doświadczającym przemocy, przejawiającym zachowania samobójcze lub będącym w sytuacji kryzysu (żałoby). Odbiorcami jej działań są dzieci z województwa dolnośląskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego. Od marca 2022 roku wsparciem obejmuje również dzieci – uchodźców wojennych z Ukrainy.

Podopieczni CPD mogą otrzymać m.in. bezpłatne wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, prawne, edukacyjne oraz pediatryczne. Placówka oferuje dzieciom możliwość uczestnictwa w psychoterapii grupowej metodą DMT (psychoterapia tańcem i ruchem), a rodzicom udział w grupie edukacyjnej podnoszącej kompetencje wychowawcze.

Centrum zapewnia pomoc w jednym, przyjaznym miejscu i dysponuje bezpiecznym dla dzieci pokojem przesłuchań, dzięki czemu nie są one narażone na ponowną traumatyzację. Przed złożeniem zeznań dziecko zaznajamiane jest z obowiązującymi procedurami, a także otrzymuje odpowiednie wsparcie emocjonalne i psychiczne. Placówka prowadzi również szkolenia z zakresu ochrony dzieci przed przemocą, skierowane do grup zawodowych, które w ramach swojej pracy mają kontakt z dzieckiem i rodziną (policjanci, nauczyciele, lekarze). CPD realizuje także działania edukacyjne z zakresu wdrażania standardów ochrony dzieci w placówkach publicznych i niepublicznych na terenie Dolnego Śląska.

W ostatniej zakończonej edycji projektu, w ramach finansowania FDJ, odbyło się m.in. 898 konsultacji psychologicznych i terapeutycznych, których odbiorcami były 154 osoby (dzieci oraz opiekunowie). Dodatkowo 8 rodzin zostało objętych terapią systemową. Kadra CPD uczestniczyła także w szkoleniach, dzięki którym podniosła swoje kompetencje oraz jakość oferowanych usług.

Od października 2023 roku wsparcie finansowe dla CPD w Głogowie jest kontynuowane w oparciu o umowę 3-letnią. W latach 2023-2026 obejmie również – poza wcześniej dofinansowanymi działaniami merytorycznymi – konsultacje lekarza psychiatry.

Partner

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Cel projektu

Zapewnienie kompleksowej i specjalistycznej pomocy dzieciom doświadczającym przemocy, przejawiającym zachowania samobójcze, będącym w sytuacjach kryzysu (żałoby) oraz praca wspierająca z dziećmi – uchodźcami z Ukrainy.

Czas trwania projektu

Od października 2021 roku do września 2026 roku.

Beneficjenci

  • Dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej, bądź co do których istnieje podejrzenie doświadczania takiej przemocy, a także niekrzywdzący rodzice i opiekunowie oraz rodzeństwo dzieci objętych opieką placówki.
  • Profesjonaliści pracujący w instytucjach oświatowych, opiekuńczych, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia.

Koszt projektu

Od października 2023 roku do września 2026 roku – 720 000 PLN
Od października 2022 roku do września 2023 roku – 200 000 PLN
Od października 2021 roku do września 2022 roku – 150 000 PLN

Łącznie w latach 2021 – 2026 –1 070 000 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Drugi rok wsparcia dla głogowskiego Centrum Pomocy Dzieciom

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) w Głogowie, prowadzone przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, to trzecia – obok warszawskiej i…

Rozpoczynamy współpracę z kolejnym, trzecim już Centrum Pomocy Dzieciom

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA i w okresie od października br….

3-letni projekt wsparcia głogowskiego Centrum Pomocy Dzieciom!

Od 2021 roku współfinansujemy działalność Centrum Pomocy Dzieciom (CPD), prowadzonego przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa z Głogowa. W…

Inne projekty z tym partnerem

Półkolonie dla dzieci ukraińskich z terenu powiatu głogowskiego

W ramach projektu zostały zorganizowane półkolonie dla 59 dzieci w wieku 6-18 lat, które przybyły do Głogowa i okolicznych miejscowości

Scroll to Top