Projekt

Zaprojektowanie i budowa integracyjnego placu zabaw przy placówkach edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Nidzicy.

Działalność Koła jest skierowana do bardzo dużego grona odbiorców, z różnorodnych form zajęć korzysta dziennie około 300 osób z niepełnosprawnościami: od najmłodszych dzieci po osoby dorosłe. W skład placówek Koła wchodzi m.in.: Ośrodek Wczesnej Interwencji (około 190 dzieci), Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród” (25 dzieci), Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (36 osób w wieku od 7 do 25 lat). PSONI realizuje także wsparcie dla dorosłych z niepełnosprawnościami m.in. w formie Warsztatów Terapii Zajęciowej (55 osób), Zakładu Aktywności Zawodowej (23 osoby), czy Spółdzielni Socjalnej „Nie jesteś Sam”, zatrudniającej 6 osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia lokalu gastronomicznego.

Nowo powstały plac zabaw, zajmujący teren o powierzchni 924,52 m2, zapewnia różnorodną stymulację zmysłową i jest atrakcyjny dla szerokiej grupy beneficjentów. Jego wyposażenie odpowiada na zróżnicowane potrzeby podopiecznych PSONI, wynikające m.in. z ich wieku oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Posiada zjeżdżalnie o różnej wysokości, tyrolkę i linarium dla osób z większą sprawnością ruchową oraz karuzelę integracyjną i huśtawkę z bezpiecznym siedziskiem dla osób z poważniejszymi trudnościami w poruszaniu się. W wyborze urządzeń uczestniczyli pracownicy PSONI, którzy najlepiej znają zarówno wyzwania rozwojowe swoich podopiecznych, jak i ich indywidualne preferencje. W związku z tym, że teren Stowarzyszenia jest dostępny również dla mieszkańców Nidzicy, możliwa będzie integracja osób będących pod jego opieką z innymi dziećmi.

Partner

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

Cel projektu

Stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni, umożliwiającej zabawę oraz aktywne spędzanie czasu wolnego przez podopiecznych placówek PSONI.

Czas trwania projektu

Od sierpnia do listopada 2022 roku.

Beneficjenci

Podopieczni placówek edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nidzicy.

Koszt projektu

483 155,75 PLN

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Otwarcie integracyjnego placu zabaw w Nidzicy

21 listopada uroczyście otworzyliśmy kolejny, zaprojektowany i wybudowany przez naszą Fundację, integracyjny plac zabaw, tym razem przy placówkach edukacyjnych Polskiego…

Inne projekty z tym partnerem

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Żorach

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Ośrodku Wczesnej Interwencji, prowadzonych przez PSONI Koło w Żorach została zrealizowana w

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Cieszynie

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Niepublicznych Placówek Rehabilitacyjno-Oświatowych, prowadzonych przez PSONI Koło w Cieszynie, została zrealizowana w czerwcu 2023

Szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko – zielona szkoła

W maju 2023 roku Fundacja Drzewo i Jutro sfinansowała udział rodziców i rodzeństwa podopiecznych PSONI koło w Nidzicy w wyjeździe

Integracyjny plac zabaw i siłownia plenerowa przy PSONI Koło w Miechowie

Budowa integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, prowadzonym przez PSONI

Scroll to Top