28 sierpnia 2023

Od 2022 roku wspieramy kanadyjską organizację – The Nature Conservancy of Canada (NCC) – w wykupie, utrzymaniu i ochronie dziewiczych terenów, mających kluczowe znaczenie dla zachowania bioróżnorodności planety oraz spowolnienia zachodzących na świecie zmian klimatycznych.

W lipcu 2023 roku przekazaliśmy równowartość 100 000 dolarów kanadyjskich na projekt „Indigenous Advisors”, który ma na celu angażowanie w działania ochrony przyrody rdzennych mieszkańców Kanady (Indigenous Peoples) zamieszkujących ich tradycyjne terytoria, sąsiadujące często z wykupowanymi i zarządzanymi przez NCC obszarami. Długofalowym efektem projektu będzie nawiązanie autentycznych, lokalnych i długoterminowych relacji z rdzennymi narodami i społecznościami, opartych na poszanowaniu ich odmienności kulturowej, poprzez zaproszenie ich do angażowania się w zarządzanie gruntami i gospodarowanie nimi. W ramach projektu zostaną sfinansowane takie działania, jak: zatrudnienie Rdzennych Doradców (wywodzących się z lokalnych społeczności) monitorujących procesy zarzadzania chronionymi terenami; finansowanie szkoleń i konferencji dotyczących Rdzennych Społeczności Kanady dla Zespołu NCC; wspieranie oddolnych, lokalnych inicjatyw rdzennych mieszkańców, zarówno o charakterze ekologicznym: ochrony bioróżnorodności zamieszkiwanych przez nich terenów, testowania jakości wody w jeziorach; jak i społeczno-kulturowym: edukacji kulturowej młodzieży i problematyki zdrowia psychicznego, tak istotnych w procesie odbudowywania przez te społeczności własnej tożsamości kulturowej po traumie kolonizacji i przymusowej asymilacji.

Projekt jest realizowany na terenie prowincji Ontario, między innymi na obszarach Boreal Wildlands i Hastings Wildlife Junction, w wykupie których Fundacja Drzewo i Jutro miała swój udział.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

Galeria zdjęć

Scroll to Top