Projekt

Zaprojektowanie i budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW) i Ośrodku Wczesnej Interwencji (OWI), prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Żorach (woj. śląskie).

Placówki obejmują wsparciem dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz współistniejącymi schorzeniami. W ramach struktur PSONI działają również Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna. W budynku sąsiadującym z OREW i OWI mieści się także Mieszkanie Chronione.

Plac zabaw powstał na terenie o powierzchni 870 m2, przylegającym do placówek prowadzonych przez PSONI. Do OREW uczęszcza obecnie 63 podopiecznych w wieku od 3. do 25. roku życia, a wczesną interwencją objętych jest dziennie od 20 do 40 dzieci w wieku od urodzenia do 7 lat. Przed powstaniem placu zabaw podopieczni PSONI mieli do dyspozycji jedynie siłownię zewnętrzną, obecnie mogą korzystać z urządzeń, które dają możliwość zabawy, nawet przy poważnych ograniczeniach ruchowych. Na placu zabaw znajdują się: huśtawka kołysząca integracyjna, kosze i bocianie gniazdo, karuzela integracyjna, a także zestaw ze zjeżdżalnią i podjazdem dla wózków. Takie dobór urządzeń umożliwia realną integrację dzieci zdrowych i tych z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Radość podopiecznych i kadry PSONI podczas otwarcia upewnia nas, że nowy plac zabaw będzie tętnił życiem.

Partner

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

Cel projektu

Stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni umożliwiającej zabawę oraz aktywne spędzanie czasu wolnego przez podopiecznych placówek PSONI.

Czas trwania projektu

Od lutego do lipca 2023 roku.

Beneficjenci

Podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) i Ośrodka Wczesnej Interwencji (OWI), prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach.

Koszt projektu

483 415,77 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Otwarcie integracyjnego placu zabaw w Żorach

12 lipca uroczyście otworzyliśmy drugi w 2023 roku zaprojektowany i wybudowany przez naszą Fundację, integracyjny plac zabaw, tym razem przy…

Inne projekty z tym partnerem

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Cieszynie

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Niepublicznych Placówek Rehabilitacyjno-Oświatowych, prowadzonych przez PSONI Koło w Cieszynie, została zrealizowana w czerwcu 2023

Szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko – zielona szkoła

W maju 2023 roku Fundacja Drzewo i Jutro sfinansowała udział rodziców i rodzeństwa podopiecznych PSONI koło w Nidzicy w wyjeździe

Integracyjny plac zabaw przy placówkach edukacyjnych PSONI Koło w Nidzicy

Budowa integracyjnego placu zabaw przy placówkach edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Nidzicy została

Integracyjny plac zabaw i siłownia plenerowa przy PSONI Koło w Miechowie

Budowa integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, prowadzonym przez PSONI

Scroll to Top