Projekt

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od 1984 roku pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców, prowadząc 4 SOS Wioski Dziecięce, 2 Młodzieżowe Wspólnoty Mieszkaniowe, 2 Domy Młodzieży SOS, Dom dla Dzieci, 8 Programów „SOS Rodzinie”, 3 Centra Specjalistyczne SOS oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu specjalistyczno-terapeutycznego i interwencyjnego. Organizuje różnorodne formy pomocy dzieciom i młodzieży, aby jak najlepiej przygotować ją do dorosłego życia.

Projekt jest skierowany do podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce – młodzieży, która rozpoczyna studia lub już studiuje na wyższych uczelniach. Finansowe wsparcie dla studentów wypłacane jest co miesiąc w trakcie roku akademickiego. W latach 2016-2022 wynosiło 1 200 zł miesięcznie, a w 2022 roku zostało podwyższone do kwoty 1 450 zł. Regularna pomoc finansowa pozwala młodzieży w pełni skoncentrować się na nauce oraz rozwoju własnych zainteresowań w czasie studiów. Przyznane środki mogą być przeznaczone na wydatki związane z nauką i utrzymaniem się w miejscu odbywania studiów. Ukończenie uczelni wyższej zwiększa szanse młodych osób na znalezienie stabilnej pracy, wymagającej odpowiednich kwalifikacji.

Od początku trwania projektu wsparliśmy łącznie 27 osób. Do tej pory 18 z nich ukończyło studia – 8 osób licencjackie/inżynierskie, a 10 osób magisterskie. Projekt jest kontynuowany w oparciu o umowę trzyletnią, będzie realizowany w latach 2023-2026.

Partner

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce

Cel projektu

Motywacja młodzieży z SOS Wiosek do kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Czas trwania projektu

Od roku akademickiego 2016/2017 do roku 2025/2026

Beneficjenci

Rok akademicki 2022/2023 – 5 studentów z SOS Wiosek Dziecięcych
Rok akademicki 2021/2022 – 4 studentów z SOS Wiosek Dziecięcych
Rok akademicki 2020/2021 – 3 studentki z SOS Wiosek Dziecięcych
Rok akademicki 2019/2020 – 6 studentów z SOS Wiosek Dziecięcych
Rok akademicki 2018/2019 – 11 studentów z SOS Wiosek Dziecięcych
Rok akademicki 2017/2018 – 12 studentów z SOS Wiosek Dziecięcych
Rok akademicki 2016/2017 – 15 studentów z SOS Wiosek Dziecięcych

Koszt projektu

Rok akademicki 2022 / 2023 – 48 265,28 PLN
Rok akademicki 2021 / 2022 – 43 200 PLN
Rok akademicki 2020 / 2021 – 28 800 PLN
Rok akademicki 2019 / 2020 – 55 200 PLN
Rok akademicki 2018 / 2019 – 110 400 PLN
Rok akademicki 2017 / 2018 – 122 400 PLN
Rok akademicki 2016 / 2017 – 158 400 PLN

Łącznie w latach 2016-2023 – 566 665,28 PLN

Wypowiedzi uczestników

„Dzięki środkom z Fundacji mogłam ukończyć studia artystyczne. Dziś łączę pracę z pasją, pomagając dzieciom rozwijać swoje zainteresowania.” – Zosia

„Pomoc z Fundacji pomogła mi opłacić wynajem mieszkania i zakupić materiały na studia. Dzięki temu ukończyłam licencjat i dostałam się na magisterkę. Jestem wdzięczna, że dostałam taką szansę i wsparcie.” – Magdalena

„Zaliczyłam ostatni rok, jeszcze tylko obrona pracy. Dzięki środkom z Fundacji mogłam rozwinąć skrzydła i zdobyć lepszy start w życiu. Moi bliscy mówią mi teraz, że jestem taka pewna siebie, a przecież nie zawsze tak było…” – Paulina

Galeria zdjęć

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Kolejny rok akademicki ze wsparciem Fundacji Drzewo i Jutro

1 października zajęcia na studiach rozpoczną kolejni podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, którzy otrzymają comiesięczne wsparcie finansowe Fundacji Drzewo i…

Inne projekty z tym partnerem

Fundusz remontowy SOS Wiosek Dziecięcych

Fundusz przeznaczony na remonty, wyposażenie oraz dopłaty do zakupu mieszkań dla młodych osób wkraczających w dorosłość – wychowanków Stowarzyszenia SOS

Wakacje SOS Wiosek Dziecięcych

Od 2016 finansujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Koszalinie

Wspieramy Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Koszalinie, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Wsparcie Programu Umacniania Rodziny SOS Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju

Program Umacniania Rodziny, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Biłgoraju, na rzecz rodzin zagrożonych rozpadem.

Scroll to Top