Projekt

Zaprojektowanie i budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Niepublicznych Placówek Rehabilitacyjno-Oświatowych w Bażanowicach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Cieszynie.

Placówki są dedykowane dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową oraz współistniejącymi schorzeniami. W ramach struktur PSONI prowadzona jest tam Wczesna Interwencja, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna i Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Plac zabaw powstał w parku, przy zabytkowym budynku. Do szkół i ośrodka, które w nim funkcjonują, uczęszcza 69 wychowanków i uczniów (kilkanaścioro z nich porusza się na wózkach), a z wczesnej interwencji korzysta rocznie 875 małych dzieci. Z placu zabaw korzystać będzie również rodzeństwo podopiecznych oraz mali mieszkańcy z okolicy. W związku ze specjalnymi potrzebami beneficjentów plac zabaw wyposażono w karuzelę integracyjną, zestaw z podjazdami dla wózków oraz urządzenia sprzyjające stymulacji sensorycznej.

Partner

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

Cel projektu

Stworzenie bezpiecznej i funkcjonalnej przestrzeni, umożliwiającej zabawę oraz aktywne spędzanie czasu wolnego przez podopiecznych placówek PSONI.

Czas trwania projektu

Od sierpnia 2022 do czerwca 2023 roku.

Beneficjenci

Podopieczni Zespołu Niepublicznych Placówek Rehabilitacyjno-Oświatowych w Bażanowicach prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie.

Koszt projektu

425 437,01 PLN

Więcej o tym projekcie przeczytasz tutaj

Otwarcie integracyjnego placu zabaw w Bażanowicach

20 czerwca 2023 roku uroczyście otworzyliśmy kolejny, zaprojektowany i wybudowany przez naszą Fundację, integracyjny plac zabaw, tym razem przy Zespole…

Inne projekty z tym partnerem

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Wolbromiu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Placówek prowadzonym przez PSONI Koło w Wolbromiu została zrealizowana w lipcu 2024 roku ze

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Mielcu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Placówek prowadzonym przez PSONI Koło w Mielcu została zrealizowana w czerwcu 2024 roku ze

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Piasku, prowadzonym przez PSONI Koło w Pszczynie została zrealizowana w kwietniu 2024

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Bytomiu

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW) prowadzonym przez PSONI Koło w Bytomiu została zrealizowana w kwietniu 2024 roku

Integracyjny plac zabaw przy PSONI Koło w Żorach

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Ośrodku Wczesnej Interwencji, prowadzonych przez PSONI Koło w Żorach została zrealizowana w

Szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko – zielona szkoła

Od 2023 roku Fundacja Drzewo i Jutro współfinansuje udział rodziców i rodzeństwa podopiecznych PSONI koło w Nidzicy w wyjeździe na

Integracyjny plac zabaw przy placówkach edukacyjnych PSONI Koło w Nidzicy

Budowa integracyjnego placu zabaw przy placówkach edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Nidzicy została

Integracyjny plac zabaw i siłownia plenerowa przy PSONI Koło w Miechowie

Budowa integracyjnego placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i ich Rodzin, prowadzonym przez PSONI

Scroll to Top