Projekt

Wsparcie finansowe projektu „Przystanek Świetlica” realizowanego przez Fundację Dla Wolności, która prowadzi działania na rzecz dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku.

Projekt „Przystanek Świetlica”, realizowany przez Fundację Dla Wolności nieprzerwanie od 2013 roku, jest programem edukacyjno-integracyjnym dla dzieci uchodźczych, które przebywają w Ośrodku dla Cudzoziemców w Warszawie. Jest to jedyna w Polsce tego typu placówka przeznaczona wyłącznie dla kobiet z dziećmi. Stale przebywa w niej około 150 osób z Czeczenii, Dagestanu, Ukrainy i Azji Środkowej oraz innych krajów, mających za sobą doświadczenie uchodźstwa, często także – przemocy domowej.

Z bezpłatnych zajęć, dostępnych dla wszystkich mieszkających w Ośrodku dzieci w wieku szkolnym, korzysta stale około 50 dzieci. W Świetlicy realizowane są działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych podopiecznych i ich integrację z rówieśnikami. Zajęcia, odbywające się trzy razy w tygodniu, obejmują naukę języka polskiego, wsparcie w odrabianiu lekcji, wspólne zabawy i aktywności sportowe oraz wycieczki. Prowadzone są również szkolenia dla mam z zakresu zdrowia i higieny. Dzieci otrzymują codzienne wsparcie, świadczone przez zespół, który tworzą: koordynatorka, czworo wychowawców, asystent kulturowy oraz wolontariusze. Cała kadra posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin uchodźczych.

Świetlica kontynuuje działania w trakcie pandemii. Mimo braku możliwości prowadzenia zajęć stacjonarnych, wychowawcy pozostają w stałym kontakcie z podopiecznymi, którym udzielają pomocy w nauce zdalnej oraz wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami. Zespół Świetlicy pomaga również rodzicom w kontaktach ze szkołami i w obsłudze dziennika elektronicznego. Fundacja Dla Wolności zapewniła także potrzebującym uczniom odpowiedni sprzęt do nauki zdalnej oraz stale monitoruje wyniki edukacyjne dzieci i ich

Partner

Fundacja Dla Wolności

Cel projektu

Zapewnienie kompleksowej pomocy edukacyjnej i rozwojowej dzieciom z rodzin uchodźczych korzystających ze Świetlicy w Ośrodku dla Cudzoziemców w Warszawie.

Czas trwania projektu

Od 1 września 2019 do 31 grudnia 2021 roku.

Beneficjenci

Dzieci z rodzin cudzoziemskich przebywające w Ośrodku dla Cudzoziemców w Warszawie (około 80 dzieci, z których około 50 stale uczestniczy w zajęciach świetlicowych), w większości pochodzące z Czeczenii, Dagestanu i krajów Azji Środkowej, oczekujące na decyzję w sprawie objęcia pomocą międzynarodową.

Koszt projektu

Od 1 maja 2020 do 30 kwietnia 2021 roku – 40 000,00 PLN
Od 1 września 2019 do 29 lutego 2020 roku – 20 000,00 PLN

Galeria zdjęć

Inne projekty z tym partnerem

Nie mamy innych projektów powiązanych z tym partnerem

Przewiń do góry